Alternate Text
در حال بارگذاری ...

بازگشت تکوان دو هیانگ به خانه

به گزارش ایرنا، نعیم صفری شامگاه دوشنبه در مراسم معارفه رئیس کمیته تکواندو هیانگ البرز افزود: این سبک به مدت سه ماه است که زیرمجوعه فدراسیون تکواندوقرارگرفته و در این مدت در خصوص سازماندهی و چارت آن به نتایج خوبی رسیده ایم.
صفری اضافه کرد: بازگشت هیانگ به فدراسیون تکواندو نقطه عطفی در تاریخ این ورزش است و با برنامه ریزی های به عمل آمده در سال جاری و آینده به دنبال این هستیم که تکوان دو هیانگ را به جایگاه واقعی خود برسانیم.
وی ادامه داد: یکی از برنامه های مهم سازماندهی تیم های ملی است که به همین منظور کمیته تیم های ملی را تشکیل تا با برگزاری مسابقات داخلی و به تبع آن مسابقات کشوری بتوانیم ورزشکاران تیم ملی را انتخاب کنیم.
رئیس کمیته هیانگ فدراسیون تکواندو گفت:هر جای اسم تکواندو ایران بیاید با یک احترام ویژه ای برخورد می شود و به همین منظور باید آمادگی خوبی داشته باشیم تا بتواینم عنوان هایی کسب کنیم که در خور تکواندو کشور باشد.
صفری افزود:به منظور رشد و توسعه هر چه بیشتر هیانگ البرز فدراسیون تکواندو آمادگی هر گونه همکاری با هیات تکواندو این استان می باشد.
رئیس هیات تکواندو البرز نیز در این مراسم گفت: این استان با30هزارتکواندوکار درکشوردارای رتبه چهارم کشوری می باشد.
محمد نوذری افزود: البرز در زمینه ورزش تکواندو پیشرفت زیادی داشته و توانسته قهرمانان زیادی را پرورش دهد.
وی با بیان اینکه تکوان دو هیانگ ورزش بسیار کهنی است و باید احیاء شود اظهار داشت: با توجه به قرار گرفتن این سبک در مجموعه فدراسیون تکواندو امیدواریم که این سبک در کشور رشد و ترویج یابد.
در ادامه این جلسه بیژن گلی زاده به عنوان رئیس کمیته تکوان دوهیانگ استان البرزمعرفی شد.

1395/12/3 (19:43)