Alternate Text
در حال بارگذاری ...

کمیته‌ها » آزمون

مسئول کمیته آزمون : استاد مصطفی راسخ

        ارتقاء فنی در تمام رشته هاي رزمی جهان یکی از مهمترین هدف و راهبرد آن رشته ورزشی محسوب و مورد توجه اساتید وجوامع ورزشی قرار دارد.

       کمیته آزمون یکی از کمیته های تکوان_دو هیانگ  ITF می باشد . وظیفه این کمیته برگزاری آزمونهای کمربند قرمز و بالاتر به منظور حفظ استاندارد ، ارتقاء سطح کیفی تکوان-دو ITF کشور و موجب اعاده امتیاز دان و درجه  کشور می باشد.